Fizjoterapia niemowląt

Fizjoterapia niemowląt i dzieci do 2 roku życia. Fizjoterapia neurorozwojowa. 
 
 
 
W gabinecie do usprawniania niemowląt i małych dzieci wykorzystujemy niezawodną metodę NDT-BOBATH oraz inne metody których łączenie daje wspaniałe rezultaty rozwojowe.
Usprawnianie według metody NDT Bobath ma na celu  kompleksowe wspomaganie  dziecka w  jego rozwoju oraz dostarczeniu prawidłowych  doznań czuciowo-ruchowych. W przypadku dysfunkcji centralnego układu nerwowego  rozwój ten przebiega inaczej niż rozwój prawidłowy. Dziecko ma zaburzoną świadomość własnego ciała oraz nieprawidłowe  doświadczenia sensomotoryczne. W konsekwencji dochodzi do zaburzenia w napieciu mięśniowym i jego  rozkładzie, który powoduje niewłaściwe wzorce ruchowe.

Pierwsze  objawy dotyczą zwykle kontroli głowy i tułowia. Następnie rozwijają się nieprawidłowe ruchy w dystalnych częściach ciała. Dominują wzorce zgięciowe i wyprostne, a rozwój ruchów rotacyjnych jest znacznie upośledzony co przyczynia się do nieprawidłowych wzorców ruchu i postawy.
 
Neurorozwojowa terapia   NDt-Bobath  przeznaczona jest dla dzieci i niemowląt z problemami rozwojowymi:

*  ze względu na wcześniactwo
* z zaburzeniami , opóźnieniami rozwoju ruchowego
* z zaburzeniami napięcia mięśniowego (wzmożone lub  niskie napiecie mięśniowe)
* mającymi kłopoty z powodu pielęgnacji niedostosowanej do dziecka
* z asymetrią ciała
* powtarzającymi ten sam wzorzec ruchu
* z mózgowym porażeniem dziecięcym
* z przepukliną oponowo-rdzeniową
* z zespołem wad wrodzonych
* z zespołem Downa
 

W związku z powyższym główne zasady usprawniania według koncepcji NDT-Bobath obejmują:
- normalizacje nieprawidłowego napięcia mięśniowego
 -hamowanie nieprawidłowych wzorców postawy i ruchu
-wspomaganie  w zdobywaniu nowych umiejętności motorycznych poprzez prowadzenie ruchu z  tzw.punktów kluczowych, którymi są: głowa, obręcz barkowa ,obręcz miednicza
-dostarczanie prawidłowych doświadczeń sensomotorycznych
-wykorzystywanie i utrwalanie zdobytych umiejętności ruchowych w codziennych czynnościach (pielęgnacja, zabawa)
 
Ważnym elementem Koncepcji NDT Bobath jest edukacja rodzica z zakresu pielęgnacji, noszenia oraz karmienia dziecka. To na rodzicach spoczywa obowiązek i odpowiedzialność czuwania nad prawidłową  pielęgnacją, a przez to odpowiednim rozwojem ich dziecka-bo właśnie podczas  przedstawianych wyżej czynności dziecko już od pierwszego dnia życia uczy się prawidłowych schematów ruchowych, jego ciało kształtuje się zgodnie z tym, w jakiej pozycji zostanie ułożone np. do karmienia czy przewijania ten sposób rozwijamy zainteresowanie dziecka jego własnym ciałem, pielęgnujemy i doskonalimy nasze wzajemne relacje. 
 
FizjoStrefa dla niemowląt i małych dzieci do 2 r.ż
 
 
 
 
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z profesjonalnej diagnozy. Nauka prawidłowej pielęgnacji!
FizjoStrefa usługi fizjoterapeutyczne mgr Dominika Woźniak
Ul. Piotrkowska 39 Gdańsk
Tel: 501-009 -459
Gdańsk 80-180