Sed pede ullamcorper amet ullamcorper primis, nam pretium suspendisse neque, a phasellus sit pulvinar vel integer.

Regulamin usług

USTALENIA NA ROK FIZJOTERAPEUTYCZNY -  OD WRZESIEŃ 2021 

W związku z dużym obłożeniem gabinetu i chęci systematycznego odbywania wizyt prosimy pacjentów o: 

Informowanie fizjoterapeuty najpóźniej ostatniego tygodnia obecnego miesiąca o chęci zarezerwowania wizyt dla dziecka/ dla siebie na przyszły miesiąc. Informację taką ( jak często wizyty w tygodniu/ w miesiącu i preferencja dni i godzin) proszę zostawiać fizjoterapeucie podczas wizyty lub sms. W miarę możliwości gabinetowych zostaną ustalone wstępne terminy wizyt o których poinformujemy. Ze swej strony będziemy starali się przypominać o tym. Przynajmniej na początku… 

 W zależności od preferencji zapisów na wizyty są dwie możliwości: 

 1) ZAPIS NA WIZYTY Z PRZEDPŁATĄ i REZERWACJA WIZYT NA POCZĄTKU MIESIĄCA 
Wizyty zostaną potwierdzone jako zapis na cały miesiąc po opłaceniu ich na początku miesiąca którego dotyczą. Nie opłacenie wizyt na pierwszej lub przed pierwszą wizytą bierzącego miesiąca jest jednoznaczne z anulowaniem wstępnej rezerwacji i przeniesieniem na terminy rezerwowe możliwe w miarę obłożenia grafikowego. Oczywiście dla 4 i więcej wizyt w miesiącu można skorzystać z rozliczenia PAKIETOWEGO. 

 2) ZAPISY Z WIZYTY NA WIZYTĘ - BEZ PRZEDPŁATY 
Zapisy z wizyty na wizytę bez przedpłaty są nadal możliwe jednak taka wizyta będzie zapisana rezerwowo i potwierdzona jako możliwa do odbycia w tygodniu którego dotyczy zapis. Trzeba się liczyć, że jeśli nie będzie miejsca grafikowego , nie zwolni się jakiś termin taka wizyta w danym tygodniu może się nie odbyć lub będzie zaproponowany inny termin który się zwolni. Przypominamy streszczenie najważniejszych punktów regulaminu dotyczącego wizyt. 

Płatność za wizyty w gabinecie jest gotówkowa, jedyna możliwość płatności przelewem jest za wizyty online lub wizyty łączone gabinet/online.

Nie odwołanie wizyty 24h przed zapisanym i potwierdzonym wcześniej terminem i nie przybycie na wizytę jest traktowane jako wizyta odbyta podlegająca opłacie lub pomniejszona o nią jest ilość wizyt pakietowych wykupionych na dany miesiąc, nie przysługuje też jej odrabianie w innym terminie. 
W przypadku wizyty nie przedpłaconej wizytę należy opłacić przed chęcią skorzystania z kolejnej. Proszę pamiętać, że to po Państwa stronie jest pamiętanie o zapisie na dany dzień i godzinę i w razie potrzeby odwołanie lub zmienienie terminu wizyty do 24 h przed wizytą. 

 Nagłe sytuacje - Pacjent który ma wykupiony na dany miesiąc PAKIET może w razie potrzeby lub nagłej sytuacji odwołać/ przełożyć jedną wizytę w miesiącu o której stanowi pełen regulamin gabinetu. Odrobienie takiej wizyty jest możliwe w miarę dostępności innego terminu. Wizyty z pakietu są do wykorzystania w danym miesiącu. Fizjoterapeuta nie jest zobligowany przypominać o ilości wizyt jakie zostały do wykorzystania pacjentowi w danym miesiącu. Nie wykorzystane  w danym miesiącu wizyty - przepadają. 

 Jeśli brak czasu lub sytuacja nie pozwala na skorzystanie z wizyty w gabinecie cały czas możliwe są wizyty online. Tak samo w przypadku choroby pacjent ma możliwość skorzystać z fizjoterapii online w terminie wcześniej zarezerwowanym lub innym jeśli będzie taka możliwość grafikowa. Prosimy o takiej chęci poinformować fizjoterapeutę.  


PEŁEN REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG GABINETU FIZJOSTREFA 

 
1) Pacjent w ostatnim tygodniu miesiąca poprzedniego, proszony jest zarezerwować odpowiednią ilość wizyt w PAKIECIE lub bez, o czym poinformuje fizjoterapeutę telefonicznie, osobiście lub poprzez środki komunikacji elektronicznej.
 
2) Pacjent, który planuje zrealizować zarezerwowane wcześniej wizyty, jest zobowiązany podczas pierwszej wizyty w danym miesiącu do zapłaty z góry za zarezerwowane terminy.  Możliwość rezerwowania wizyt po opłaceniu, jest możliwa i w środku miesiąca. W przypadku wyboru płatności PAKIETowych opłacane mogą być tylko teraźniejsza i przyszłe wizyty  (nie ma możliwości opłaty za wizyty wstecz). Pacjent wybierając płatność za PAKIET jest przygotowany na zapłacenie całej kwoty przewidzianej dla danego PAKIETU  wg aktualnego cennika gabinetu. 
 
3) Brak opłaty przy pierwszej wizycie w miesiącu zarezerwowanych wizyt spowoduje ich anulowanie. Jeśli pacjent decyduje się na każdorazowe opłacanie zajęć to zapisy odbywają się z wizyty na wizytę. Pacjent  zgłaszając chęć odbycia kolejnej wizyty podaje możliwe terminy dla przyszłego tygodnia. W ramach dostępności grafikowej fizjoterapeuta zapisze pacjenta na wstępny pasujący termin. W razie braku możliwości dopasowania terminu Pacjent zostanie zapisany na miejsce rezerwowe dla danego tygodnia.
 
4) Pacjent ma możliwość  przełożenia wstępnych terminów zaplanowanych wizyt bez podania powodu, pod warunkiem że informacja taka zostanie przekazana nie później niż 24 godziny przed terminem rozpoczęcia zaplanowanej wizyty. Nowy termin realizacji zostanie ustalony zgodnie z bieżącymi możliwościami kadrowymi gabinetu. Po odwołaniu wizyty z danego dnia umówienie na inny termin leży po stronie pacjenta.  Jeśli Pacjent nie uzgodni nowego, odpowiadającego terminu realizacji wizyty, a była ona opłacona – wizytę uznaję się za zrealizowaną i nie ma możliwości odrobienia jej w kolejnym miesiącu (dotyczy to sytuacji gdy wizyta została przełożona przez Pacjenta). Pacjent powinien poprosić o pisemne, elektroniczne potwierdzenie zmiany terminu wizyty.
 
5) Jeśli Pacjent nie odwoła zaplanowanej wizyty w terminie 24 godzin przed planowanym terminem jej wykonania, to wizyta traktowana jest jako wykorzystana i nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty.*
 
6) Personel Gabinetu FizjoStrefa w miarę możliwości czasowych, poinformuje  telefonicznie, tekstowo (sms), lub przez środki komunikacji elektronicznej, o wizycie która ma się odbyć zgodnie z harmonogramem rezerwacji. Pacjent w informacji zwrotnej jest zobowiązany potwierdzić lub odwołać wizytę. Brak informacji zwrotnej od Pacjenta do 3h przed wizytą, będzie traktowany jako rezygnacja z wizyty.  W rzadkich przypadkach problemów z siecią telekomunikacyjną, gdy pacjent umówiony na wizytę nie dostanie potwierdzenia do 3 godzin przed wizytą proszony jest o kontakt z gabinetem.
 
7) W przypadkach losowych, leżących po stronie Pacjenta (sytuacja komunikacyjna, spóźnienie etc.) wizyta może zostać skrócona lub może się nie odbyć z uwagi na harmonogram w danym dniu. Taka sytuacja nie powoduje zwrotu płatności, a wizyta traktowana jest jako wykorzystana.
 
8) Wizyta, której termin został zmieniony (minimum 24 h przed ustalonym terminem wykonania) i która nie odbyła się w nowym terminie z przyczyn leżących po stronie pacjenta, traktowana jest jako wykorzystana i nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty.
 
9) Wizyta która po potwierdzeniu nie odbyła się z winy personelu Gabinetu FizjoStrefa, jest gratyfikowana kolejną wizytą bezpłatną lub wyborem dowolnej usługi z cennika. W przypadkach losowych spóźnienia fizjoterapeutów i skrócenie czasu wizyty pacjenta może być odrobione podczas kolejnej wizyty lub do wyboru dla pacjenta gratyfikowane upominkiem od gabinetu.
 
10) Płatność za wizyty odbywające się w gabinecie przyjmujemy gotówką. Wizyty online opłacane są przelewem na podany numer konta. 
W przypadku opłaty z góry za wizyty zwrot środków jest możliwy tylko w przypadku braku realizacji usługi z winy gabinetu. Prosimy o przemyślany zakup usług. 
 
11) Jeśli Pacjent wybiera jednorazową rezerwację wizyty, obowiązują ceny regularne z cennika Gabinetu. Promocje nie łączą się ze sobą i liczone są od cen regularnych.
 
12) Zakup usługi w gabinecie FS jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez FizjoStrefę oraz, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego warunki. 
 
Odejścia szczególne od zasad regulaminu.
*Wyjątek stanowią wizyty, które odbywają się co tydzień lub częściej. W takim przypadku Pacjent w sytuacjach losowych ma możliwość nawet tego samego dnia przełożyć wizytę na inny termin ( w tym tygodniu, którego dotyczyła wizyta). Skorzystanie z tej ulgi jest możliwe raz w miesiącu bez ponoszenia kosztów. W przypadku niedopasowania terminu do odrobienia wizyty w tym samym tygodniu w którym wizyta została odwołana, wizyta zostaje uznana jako odbyta i nie ma możliwości odbycia jej w przyszłym tygodniu.
W przypadku przedłożenia dokumentu zwolnienia lekarskiego, informacji od lekarza o stanie pacjenta uniemożliwiającym korzystanie z fizjoterapii, przebywania w szpitalu lub na turnusie rehabilitacyjnym, wizyty opłacone, mogą być wykorzystane najdalej w kolejnym miesiącu od daty niedyspozycji.
Ewentualne prośby, skargi, wnioski, zażalenia oraz pytania, należy kierować na adres: dominika.rehabilitacja@gmail.com
 
                                                                                                      Z poważaniem: 
                                                                                                      właścicielka gabinetu fizjoterapeutycznego FizjoStrefa
                                                                                                      mgr Dominika Woźniak

  
                                                                                                             
                                                                                                     

FizjoStrefa usługi fizjoterapeutyczne mgr Dominika Woźniak
Ul. Piotrkowska 39 Gdańsk
Tel: 501-009 -459
Gdańsk 80-180