Regulamin usług

Regulamin usług gabinetu FizjoStrefa

 
 
Zachęcamy do zapoznania się :)
 
1) Pacjent na początku danego miesiąca lub w ostatnim tygodniu miesiąca poprzedniego, jest zobowiązany zarezerwować odpowiednią ilość wizyt w PAKIECIE lub bez, o czym poinformuje Terapeutę telefonicznie, osobiście lub poprzez środki komunikacji elektronicznej.
 
2) Pacjent, który planuje zrealizować zarezerwowane wcześniej wizyty, jest zobowiązany podczas pierwszej wizyty w danym miesiącu do zapłaty z góry za zarezerwowane terminy.  Możliwość rezerwowania wizyt po opłaceniu, jest możliwa i w środku miesiąca. W przypadku wyboru płatności PAKIETowych opłacane mogą być tylko teraźniejsza i przyszłe wizyty  (nie ma możliwości opłaty za wizyty wstecz). Pacjent wybierając płatność za PAKIET jest przygotowany na zapłacenie całej kwoty przewidzianej dla danego PAKIETU  wg aktualnego cennika gabinetu.
 
3) Brak opłaty przy pierwszej wizycie w miesiącu zarezerwowanych wizyt spowoduje ich anulowanie. Jeśli pacjent decyduje się na każdorazowe opłacanie zajęć to zapisy odbywają się z wizyty na wizytę. Pacjent  zgłaszając chęć odbycia kolejnej wizyty podaje możliwe terminy dla przyszłego tygodnia. W ramach dostępności grafikowej fizjoterapeuta zapisze pacjenta na wstępny pasujący termin. W razie braku możliwości dopasowania terminu Pacjent zostanie zapisany na miejsce rezerwowe dla danego tygodnia.
 
4) Pacjent ma możliwość  przełożenia wstępnych terminów zaplanowanych wizyt bez podania powodu, pod warunkiem że informacja taka zostanie przekazana nie później niż 24 godziny przed terminem rozpoczęcia zaplanowanej wizyty. Nowy termin realizacji zostanie ustalony zgodnie z bieżącymi możliwościami kadrowymi gabinetu. Po odwołaniu wizyty z danego dnia umówienie na inny termin leży po stronie pacjenta.  Jeśli Pacjent nie uzgodni nowego, odpowiadającego terminu realizacji wizyty, a była ona opłacona – wizytę uznaję się za zrealizowaną i nie ma możliwości odrobienia jej w kolejnym miesiącu (dotyczy to sytuacji gdy wizyta została przełożona przez Pacjenta). Pacjent powinien poprosić o pisemne, elektroniczne potwierdzenie zmiany terminu wizyty.
 
5) Jeśli Pacjent nie odwoła zaplanowanej wizyty w terminie 24 godzin przed planowanym terminem jej wykonania, to wizyta traktowana jest jako wykorzystana i nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty.*
 
6) Personel Gabinetu FizjoStrefa w miarę możliwości czasowych, poinformuje  telefonicznie, tekstowo (sms), lub przez środki komunikacji elektronicznej, o wizycie która ma się odbyć zgodnie z harmonogramem rezerwacji. Pacjent w informacji zwrotnej jest zobowiązany potwierdzić lub odwołać wizytę. Brak informacji zwrotnej od Pacjenta do 3h przed wizytą, będzie traktowany jako rezygnacja z wizyty.  W rzadkich przypadkach problemów z siecią telekomunikacyjną, gdy pacjent umówiony na wizytę nie dostanie potwierdzenia do 3 godzin przed wizytą proszony jest o kontakt z gabinetem.
 
7) W przypadkach losowych, leżących po stronie Pacjenta (sytuacja komunikacyjna, spóźnienie etc.) wizyta może zostać skrócona lub może się nie odbyć z uwagi na harmonogram w danym dniu. Taka sytuacja nie powoduje zwrotu płatności, a wizyta traktowana jest jako wykorzystana.
 
8) Wizyta, której termin został zmieniony (minimum 24 h przed ustalonym terminem wykonania) i która nie odbyła się w nowym terminie z przyczyn leżących po stronie pacjenta, traktowana jest jako wykorzystana i nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty.
 
 
9) Wizyta która po potwierdzeniu nie odbyła się z winy personelu Gabinetu FizjoStrefa, jest gratyfikowana kolejną wizytą bezpłatną lub wyborem dowolnej usługi z cennika. W przypadkach losowych spóźnienia fizjoterapeutów i skrócenie czasu wizyty pacjenta może być odrobione podczas kolejnej wizyty lub do wyboru dla pacjenta gratyfikowane upominkiem od gabinetu.
 
10) Płatność za wizyty odbywające się w gabinecie przyjmujemy gotówką.
 
11) Jeśli Pacjent wybiera jednorazową rezerwację wizyty, obowiązują ceny regularne z cennika Gabinetu. Promocje nie łączą się ze sobą i liczone są od cen regularnych.
 
12) Zakup usługi w gabinecie FS jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez FizjoStrefę oraz, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego warunki.
 
Odejścia szczególne od zasad regulaminu.
*Wyjątek stanowią wizyty, które odbywają się co tydzień lub częściej. W takim przypadku Pacjent w sytuacjach losowych ma możliwość nawet tego samego dnia przełożyć wizytę na inny termin ( w tym tygodniu, którego dotyczyła wizyta). Skorzystanie z tej ulgi jest możliwe raz w miesiącu bez ponoszenia kosztów. W przypadku niedopasowania do odrobienia terminu w tym samym tygodniu w którym wizyta została odwołana, wizyta zostaje uznana jako odbyta i nie ma możliwości odbycia jej w przyszłym tygodniu.
W przypadku przedłożenia dokumentu zwolnienia lekarskiego, informacji od lekarza o stanie pacjenta uniemożliwiającym korzystanie z fizjoterapii, przebywania w szpitalu lub na turnusie rehabilitacyjnym, wizyty opłacone, mogą być wykorzystane najdalej w kolejnym miesiącu od daty niedyspozycji.
Ewentualne prośby, skargi, wnioski, zażalenia oraz pytania, należy kierować na adres: dominika.rehabilitacja@gmail.com
 
                                                                                                      Z poważaniem: 
                                                                                                      właścicielka gabinetu fizjoterapeutycznego FizjoStrefa
                                                                                                      mgr Dominika Woźniak
                                                                                                             
                                                                                                     
FizjoStrefa usługi fizjoterapeutyczne mgr Dominika Woźniak
Ul. Piotrkowska 39 Gdańsk
Tel: 501-009 -459
Gdańsk 80-180