Klauzula informacyjna gabinetu fizjoterapeutycznego FizjoStrefa Gdańsk zgodna z obowiązującymi przepisami RODO
Klauzula informacyjna zgodna z RODO
 
Informujemy, że: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest gabinet fizjoterapii FizjoStrefa z siedzibą przy ul. Piotrkowska 39d/6, 80-180 Gdańsk, tel: 501 009 459, adres e-mail: dominika.rehabilitacja@gmail.com
2. Celem zbierania danych jest możliwość zweryfikowania pacjenta, kontaktu z pacjentem w celach przesyłania informacji dotyczącej planowanej terapii, informowania o dostępnych działaniach gabinetu oraz bezpłatnych kontrolach zdrowia pacjenta. Dane dotyczące zdrowia są niezbędne do bezpiecznego prowadzenia terapii. W przypadku kandydata rekrutującego na stanowisko fizjoterapeuty celem jest zweryfikowanie osoby i zapoznanie się z niezbędnymi prawami do wykonywania zawodu, z historią przebytej kariery zawodowej, oraz możliwość kontaktu w celu rozmowy kwalifikacyjnej.  
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także  zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji świadczeń fizjoterapeutycznych, nawiązania kontaktu w trakcie rekrutacji. W przypadku nie podania danych telekomunikacyjnych nie będzie możliwe poinformowanie o przysługujących kontrolach zdrowia, zaplanowanej terapii lub w przypadku rekrutacji poinformowania o spotkaniu.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu, ale nie będą przetwarzane automatycznie.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez do czasu 20 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
                                                                                                                                                 
  Gabinet fizjoterapii FizjoStrefa 

FizjoStrefa usługi fizjoterapeutyczne mgr Dominika Woźniak
Ul. Piotrkowska 39 Gdańsk
Tel: 501-009 -459
Gdańsk 80-180